Yrityksen muutostilanteet vaikuttavat myös brändivalintoihin, jos ei muuta niin riskien hallinnan kautta.

Kirjoitin muutama vuosi sitten Boardview-lehteen jutun brändistä muutosagenttina. Koska se on edelleen ajankohtainen, uudelleen käyttö ei liene häpeällistä.  Brändiarvon muodostaessa suuren osan yhtiön arvosta, olisikin hyvä pysähtyä miettimään muutosta myös brändistrategian näkökulmasta.

Milloin olet viimeksi pohtinut vaikkapa seuraavia asioita:

  1. Kertooko brändi, mitä yhtiösi asiakas saa vai mitä yhtiösi tekee myös muutoksen toteuduttua?
  2. Millaisia mielleyhtymiä, asiakkuuksia tai yrityskulttuuria emme halua luoda ja tukea muutostilanteessa tai sen jälkeen?
  3. Mistä kassavirta itse asiassa tulee? Vastaako brändisi tulevaisuuden kasvunäkymiin?
  4. Erottaudutteko markkinoilla yhtiösi arvonmuodostusta tukevalla tavalla?
  5. Onko markkinoilla viitteitä uudesta tavasta tehdä tarjoamanne asia?
  6. Pienentäisikö useamman brändin strategia liiketoiminnan riskejä?
  7. Voitteko investoida riittävästi globaalin brändin rakentamiseen?
  8. Millaiset kumppanuudet vahvistaisivat brändiarvoanne nyt ja muutoksen jälkeen?

Tulen myös mielelläni sparraamaan sinua näissä aiheissa. Alkuperäisen jutun löydät täältä.

Sonja Vuorinen
Brand Strategist
Hill+Knowlton Strategies Finland