Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan yrityksen asiakaskokemukseen ja tulokseen. Lisäksi se on todellinen kilpailun ja erottautumisen tekijä jokaiselle työyhteisölle.

Meille työntekijäkokemus tarkoittaa yksilön ajatuksia ja kokemuksia jokapäiväisestä työstään. Sitä, millaista meillä on tehdä hommia. Se heijastuu työn laatuun ja näkyy aina asiakkaille ja viivan alle asti. Kyseessä on se tarina, jota kerrotaan kauppajonossa puolisolle tai viikonloppuna kaukalon laidalla toisille vanhemmille. Samaa tarinaa kerrotaan työpaikan kanttiinissa ja lomaltapalaajan somepostauksessa.

Lyhimmillään tarina kertoo: tämä on hyvä firma. Tai päinvastaista.

Sisäinen viestintä on organisaatiokulttuurin peili, joka kuvastaa mm. organisaation johtamiskulttuuria, oppimiskäsitystä ja hierarkkisuutta ja antaa viitteitä työntekijöiden hyvinvoinnista. Se pitää sisällään niin intranetin uutiset kuin kahvitaukokeskustelut – kaikki työn puitteissa tapahtuva vuorovaikutus on työpaikan sisäistä viestintää.

Sisäinen viestintä ei yksin rakenna työntekijäkokemusta, mutta se voi sen romuttaa. Siihen kannattaa satsata:

1. Avoimuus rakentaa luottamusta

Tieto ei aina lisää tuskaa. Kun asioista kerrotaan avoimesti, luottamus työnantajaan kasvaa. Jaoitteko kaikille viimeisimmän onnistumisen reseptin? Kuinka otatte vaikeat asiat puheeksi – vai otatteko? Jakaminen ja avoin keskustelu vahvistavat ryhmään kuulumista ja sen identiteettiä.

2. Osallisuus synnyttää sitoutumista

Sitoudumme helpommin sellaiseen, mihin voimme itse vaikuttaa. Möyhi uutta strategiaa yhdessä tiimisi kanssa tai kutsu porukka muotoilemaan pölyttyneet säännöt paremmin palveleviksi. Työntekijä on enemmän kuin kohderyhmä – se on aktiivinen toimija ja firman menestyksen tekijä.

3. Kehu ja kiitos vahvistavat toivottua toimintaa

Muutokset toimintaympäristössä haastavat organisaatioita ketteryyteen. Luottamuksen ilmapiirissä ei pelätä virheitä, vaan kokeillaan ja kannustetaan kohti onnistumisia. Positiivinen palaute auttaa saavuttamaan seuraavatkin tavoitteet. Kiitos kun haastat ajattelua!

4. Kuuntelemalla enemmän ratkaisuja

Myös sisäinen viestintä on kaksisuuntaista. Tarvitaan kuuntelua, keskustelun kulttuuria ja valmentavaa esimiestyötä. Yammerit, intrat, luovat työtilat ja WhatsApp-ryhmät tarjoavat paikan yhteiseen ideointiin ja kultahippujen huuhdontaan.

5. Perusasiat kuntoon

Tästä ei voi tinkiä: sisäinen viestintä ohjaa organisaation arkea. Johto ja esimiehet osoittavat yhteisen suunnan, ja jokainen tunnistaa paikkansa kokonaisuudessa. Viralliselle ja vapaamuotoiselle tiedolle on omat kanavansa, joita seuraamalla työntekijä voi luottaa pysyvänsä ajan tasalla ja saavansa tarvitsemansa ohjeet. Tämä on vähimmäisvaatimus työssä onnistumiselle.

6. Seuranta luo jatkuvuutta

Mitä teidän puskaradiossa puhutaan? Seuraamalla sisäiseen viestintään liittyviä kokemuksia ja odotuksia voit kehittää toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa. Kun tiedetään mitä tavoitellaan, valitaan tarkoituksenmukaiset keinot ja mittarit.

 

Vastuu työntekijäkokemuksesta on siis kaikilla. Viestijöillä, HR:llä ja liiketoiminnan kehittäjillä on tärkeä tehtävä sen muovaamisessa.

Millaista teillä on tehdä hommia?

Taina Kerttula
Hill+Knowlton Strategies Finland

Kiinnostaisiko jutella aiheesta lisää? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!