Suomesta tai maailmalta tuskin tulee vastaan yrityksiä tai muita organisaatioita, joissa viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamista ja arviointia ei pidetä tärkeänä. Viestinnän ja markkinoinnin tekijöiden on jatkossakin osoitettava, miten tuemme liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Toisinaan aloittaminen on vaikeinta. Dataa, informaatiota, mittareita ja arvioinnin keinoja on astronominen ja alati lisääntyvä määrä. Kykymme tehdä valintoja tai tuottaa olennaista ja ymmärrettävää tietoa viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuudesta saattaa olla ajoittain koetuksella.

Kykymme tuottaa olennaista ja ymmärrettävää tietoa viestinnän vaikuttavuudesta saattaa olla ajoittain koetuksella.

Mekin Hill+Knowlton Strategiesilla haluamme tehdä työmme paremmin, tehokkaammin ja tuloksellisemmin.  Haluamme myös auttaa asiakkaitamme tekemään faktoihin pohjautuvia päätöksiä ja johtamaan viestintää ja markkinointia entistä paremmin – esimerkiksi vaikuttavuuden arviointia uudistamalla.

Kehitämme parhaillaan esimerkiksi erään suomalaisen, palveluitaan muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä tuottavan yrityksen viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuuden arviointia. Kehitystyön tavoitteena on luoda työkalu viestinnän ja markkinoinnin johtamiseen ja niiden merkityksen osoittamiseen – tilanteessa, jossa viestinnän ja markkinoinnin tiimit on hiljattain yhdistetty.

Työstämme yhtiön strategiaa tukevia tavoitteita sekä niiden saavuttamista systemaattisesti arvioivia, riittäviä mittareita. Inventoimme nyt käytössä olevat mittarit, arvioinnin käytännöt ja työkalut niiden höydyllisyyden ja hyödyntämisen näkökulmasta. Asetamme yhdessä tavoitteita ja toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen. Haemme myös rohkeutta sanoa ei juuri tekemisten priorisoinnin ja tulosten vaikutuksen avulla.

Kehitystyö pohjaa pitkälti yrityksen viestintä- ja markkinointitiimin haastatteluihin. Kävimme kymmenen ihmisen kanssa läpi esimerkiksi tiimin onnistumisia ja täyttymättömiä tiedon tarpeita sekä sitä, miten kauaskantoisia tiimin tavoitteiden ja toimenpiteiden tulisi olla. Asiakkaallamme on sisua asettaa paitsi välittömiä, myös vuoteen 2020 asti ulottuvia tavoitteita ja niiden täyttymistä peilaavia mittareita.

Työn onnistumisen takeena on asiakkaamme viestintä- ja markkinointitiimin tahto yhteiseen muutokseen ja yhteisiin tavoitteisiin ja mittareihin. Kun on tahtoa, löytyy tiekin. Ensin on vain lähdettävä liikkeelle.

Salla Uotila
Hill+Knowlton Strategies Finland