Jami Taipalinen

Jami koordinoi H+K:n vastuullisuusviestinnän palveluita Euroopassa. Hänellä on toimialatuntemusta energia-, elintarvike-, merenkulku- ja kaivosalalta sekä julkiselta sektorilta. Lisäksi hänellä on vankkaa kokemusta vaativasta asiakastyöstä eri markkinoilla.

Jamin vastuualueeseen sisältyy vastuullisuusviestintä ja -raportointi, liiketoimintastrategiaviestintä ja -jalkautukset, kampanjasuunnittelu, kattava tuki maineenhallinnassa ja kriisiviestinnässä sekä viestintävalmennukset.