Mitä tapahtuisi, jos joku yrittäisi piirtää sitä, kuka sinä olet?

Taitava kuvittaja onnistuisi kenties melko hyvin kasvojesi luonnostelussa – vaikkakaan ei koskaan täydellisesti. Kenties silmät olisivat aavistuksen liian pienet, huulten väri sävyltään väärä. Lukuisista katseista ja ilmeistä paperille tallentuisi vain yksi. Kukaan ei onnistuisi ikuistamaan kankaalle vastauksia niihin kysymyksiin, joita jokainen kohtaamamme henkilö ja brändi havahtuu aika ajoin pohtimaan.

Kuka sinä olet?

Miksi olet se, joka olet?

Mikä erottaa sinut muista?

Identiteetti on monitahoinen ja paljolla ladattu sana. Meistä jokaisella se muodostuu valtavasta määrästä kokemuksia, ajatuksia ja ominaisuuksia – ja vaikka identiteetti syntyy vuorovaikutuksessa, on sitä mahdotonta meille ulkopuolelta sanella.

Samat lainalaisuudet pätevät brändeihin. Parhaimmillaan brändi-identiteetti heijastaa yrityksen sielua asiakkaitaan puhuttelevalla tavalla. Se viestii hienovaraisesti siitä, mikä yritys on, mihin se on matkalla ja mitkä periaatteet sitä ohjaavat. Samalla tavalla kuin avoimesti uuteen suhtautuva ihminen, myös brändi sopeutuu erilaisiin kulttuureihin ja ajanjaksoihin menettämättä persoonallisuutensa ydintä.

Modernissa viestintäympäristössä identiteetin on taivuttava mitä moninaisempiin muotoihin

Brändin on pysyttävä aitona ja tunnistettavana niin sijoittajapresentaatioissa, Instagram-tarinoissa kuin intranetissäkin. Siksi brändi-identiteetti ei koskaan muodostu metritavarasta, vaan kumpuaa yrityksen ainutlaatuisesta strategiasta ja muuntautuu erilaisiksi mielleyhtymiksi asiakkaan kohdatessaan. Identiteetin ostaminen ilman syventymistä olemassaolon ytimeen on mahdotonta.

Vaikuttava brändi-identiteetti vaatii strategista työtä

Pohdimme porukalla, minkä brändien identiteetit ovat jääneet meille erityisesti mieleen. Oli ilahduttavaa huomata, kuinka paljon Suomessa on yrityksiä, jotka ovat onnistuneet rakentamaan brändi-identiteetistään persoonallisen, erottuvan ja kokemuksellisen. Niiden jokaisesta ilmenemismuodosta aistii, ettei identiteettiä ole napattu kuin kaupan hyllyltä, vaan sen takana on pitkäjänteistä ja systemaattista strategista työtä.

Alla omat valintamme – minkä brändin identiteetti on tehnyt sinuun vaikutuksen?