Ihmisen tavoittaminen ja myönteinen palvelukokemus ovat saavutettavuuden lähtökohtia ja hyvän asiakaskokemuksen rakennuspalikoita. Tärkein yrityksen suorituskykyä mittaava yksittäinen tekijä vuonna 2019 on brändimielikuva1. Palveluidensa saavutettavuuden lisäämisellä yritys voi vahvistaa luottamusta niin kokemuksien kuin mielikuvien tasolla. Tämä parantaa asiakas- ja työntekijäuskollisuutta.

Vuonna 2019 asteittain voimaan astuva saavutettavuusdirektiivi tähtää siihen, että kaikki voivat käyttää digitaalisia palveluita. Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat pääosassa julkista sektoria, mutta saavutettavuuden huomioimisesta hyötyvät myös yritykset, jotka kilpailevat asiakkaista ja osaamisesta digitaalisilla markkinoilla.

Yritykset voivat erottautua niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoilla visuaalisesti, sisällöllisesti ja teknisesti hyvällä digitaalisella käyttökokemuksella. Lisäksi saavutettavuuden lisäämisellä yritys voi toteuttaa monimuotoisuusstrategiaansa.

Hyvä käyttökokemus kasvattaa markkinaosuutta ja lisää myyntiä

Brändimielikuvan olennainen osatekijä on luottamus. Käyttökokemus joko lisää luottamusta yritykseen tai heikentää sitä. Positiivinen palvelukokemus tuottaa iloa, ja asiakas liittää tämän tunteen myös brändiin. Verkossa saavutettavuuden lisääminen parantaa hakukonenäkyvyyttä ja auttaa optimoimaan laskeutumissivua, joka on yrityksen käyntikortti. Mobiili- ja pieninäyttöisten älylaitteiden käyttäminen muuttuu sujuvammaksi saavutettavuuden lisääntyessä. Asiakas voi käyttää yrityksen palveluita kiireen keskellä ja erilaisissa ympäristöissä – vaikkapa kirkkaassa auringonvalossa, hyvin äänekkäässä paikassa, heikossa wifi-verkossa tai rikkinäisellä näytöllä.

Kuluttajamarkkinoilla saavutettavuus helpottaa asiakkaan ostopolkua ja käyttöliittymän rakentaminen saavutettavaksi voi kasvattaa sivujen konversioastetta jopa 200 prosenttiin 2. Saavutettavuus myös auttaa konversioasteen mittaamisen kehittämisessä, minkä merkitys kilpailutekijänä kasvaa olennaisesti kahden vuoden sisällä 3. Verkkokaupan jatkuvasti lisääntyessä voi yritys kasvattaa markkinaosuuttaan huomioimalla erilaisista rajoitteista kärsivät henkilöt.

Yritysmarkkinoilla asiakkaan tulee löytää tarpeeseensa sopivat palvelut nopeasti. Palvelua käyttää ihminen, jota ajavat yrityksen motiivit. Saavutettavuuden lisäämisellä oikeiden kohderyhmien puhutteleminen helpottuu, ja yritys voi korostaa tarjoamaansa lisäarvoa. Lisäksi se mahdollistaa laajemman ihmisjoukon osallistumisen ostoprosessiin.

Huippuosaajat hakeutuvat yrityksiin, joiden arvot näkyvät käytännössä

Monimuotoisuus yhteiskuntavastuussa tarkoittaa eri kansalaisuuksien, ikärakenteiden ja sukupuolten huomiointia ja edistämistä yrityksen toiminnassa. Saavutettavuusstrategialla yritys voi tuoda käytäntöön monimuotoisuutta koskevat tavoitteensa, kuten vammaisten henkilöiden, ikääntyneiden henkilöiden, tai kognitiivisista rajoitteista kärsivien henkilöiden tavoittamisen. Sillä taas on vaikutuksia yhtenäiseen ja reiluun yrityskulttuuriin, ihmisten keskinäisviestintään ja jopa markkina-alueen kasvattamiseen.

Monimuotoisuuden ja osallisuuden lisäämisellä yritys voi myös vastata sisäisen että ulkoisen työnantajamielikuvansa parantamiseen. Tämä lisää työyhteisön innovaatioherkkyyttä ja liiketoiminnan kasvua, ongelmanratkaisukykyjä ja luovuutta 4. Yritys voi houkutella myös paremmin nuorta työvoimaa, sillä nuoret ovat yhä tietoisempia monimuotoisuudesta ja osallisuudesta.5, 6

Tarvitsetko kumppania saavutettavuuden edistämiseen? Ota yhteyttä Hillarin asiantuntijoihin.

Saavutettavuusvaatimuksista ja direktiivin kansallisesta toimeenpanosta löydät tietoa Web Accessibility Initiative WAI:n ja Valtionvarainministeriön sivuilta.

Kirjoittaja: Lilja Kettunen

Lähteet:

Mynewsdesk
2 Optimizely
Marketing Land
Forbes
5, 6Clearvoice