Digitaalinen muutosprosessi tapahtuu organisaatioissa innovaation, osaamisen ja teknologian yhtymäkohdassa. Siksi viestintä ja tarinankerronta ovat ratkaisuja organisaation huoliin digimurroksen myllerryksessä.

Digimurroksesta on puhuttu Suomessakin yli vuosikymmen, ja sen vaikutukset bisnekseen ja organisaatioihin ovat selvät.

Digimurroksessa menestyvät yritykset voivat kasvaa jopa kaksi kertaa kilpailijoitaan nopeammin. Ei siis liene yllätys, että International Data Corporationin analyytikoiden mukaan digitaaliseen murrokseen kohdennetaan vuonna 2022 lähes 2 biljoonaa dollaria.

Viestintä auttaa ratkaisemaan digitaaliseen murrokseen liittyviä haasteita kolmella tavalla

Accenturen tutkimus paljastaa, että digitaalinen murros ei ole satunnainen tapahtumasarja, vaan sillä on selkä kaava, johon voi varautua. Digitaalinen murros voi olla prosessina kuitenkin murskaavan vaikea. Digitaalisen matkansa aloittavat organisaatiot kamppailevat huomattavien esteiden kanssa pysyäkseen muutoksen tahdissa.

Organisaatioilla on haasteita erityisesti muutoksenhallinnan, tiedonkulun ja läpinäkyvyyden kanssa. Myös johtajuus ja oppiminen joutuvat digitalisaation myötä uusiksi.

Millä työtiimien ajattelutavan muuttamista voisi kannustaa parhaiten? Mikä yrityksen toiminnassa puolestaan hidastaa prosessin etenemistä? Onko kaikille läpinäkyvää syy digitaalisen murrokseen ja sen tuomaan muutokseen? Onko tiedonkulku jatkuvaa? Ovatko yrityksen jäsenet valmistautuneita murrokseen? Uskooko johtoryhmä muutokseen aidosti ja miten he sen näkevät?

Viestintä auttaa – kolmella tavalla

Kohdatessaan digimurroksen haasteet organisaatioiden tulisi priorisoida viestintää. Viestintä auttaa ratkaisemaan digitaaliseen murrokseen liittyviä haasteita kolmella tavalla.

Ensinnäkin viestinnällä voidaan vastata kysymykseen: miksi muutosta tarvitaan? Tämä alkaa tiedon saatavuuden parantamisesta työntekijöiden kesken. Johtajien ja päälliköiden tulisi asemansa puolesta näyttää esimerkkiä ja edistää digitaalista murrosta aktiivisemmin.

Toinen tärkeä osa-alue on koulutus. Johdon asettama esimerkki muutoksen suhteen toimii huomattavasti tehokkaammin läpinäkyvässä ja avoimen viestinnän ympäristössä. Tämä tarkoittaa ihmisten mukaan ottamista, heidän epäilyksiinsä pureutumista sekä prosesseista kommunikoimista. Ihmisille on ennen kaikkea tarjottava koulutusta, jotta he ymmärtävät digitaaliseen muutokseen kuuluvia uusia työkaluja ja prosesseja – ja osaavat käyttää niitä työssään.

Viestinnän kolmas tärkeä tehtävä on helpottaa osallistumista. Jokainen ammattilainen haluaa ylläpitää toimenkuvansa tai kehittää sitä paremmaksi. Tästä syystä ihmisten tulee voida olla aktiivisesti mukana digitaalisen murroksen prosessissa. Työntekijöiden toiveiden ja mielipiteiden kuuntelemisen merkitys korostuu siis entisestään.

Digitaalinen murros = muutosjohtaminen = viestintä

Koska digitaalisella murroksella on valtava strateginen merkitys ja se etenee voimakkaasti, tulisi se toteuttaa vahvalla ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä.

Tarinankerronnan pitää tavoittaa useita yleisöjä ja koskettaa koko organisaatiota. Samalla on tärkeää valita useita kanavia, jolloin yhteys eri yleisöihin säilyy. On tärkeää viestiä useinpainokkaastinäkyvästi sekä avoimesti.

Todellinen digitaalinen murros koskettaa yrityksen kaikkia toimintoja, mutta koko yrityksen saaminen samalle viivalle voi olla vaikeaa. Ilman työntekijöiden osallistumista ja sitoutumista jopa digitalisoitumiseen panostaneilla yrityksillä on vaikeuksia viedä investointinsa vaikutuksia käytäntöön.

Teksti on kiteytys Madridissa 28. maaliskuuta järjestetyn World Business Forumin digitaalisen murroksen työpajasta.