Saavutettavuus puhutti Hill+Knowlton Strategiesin järjestämässä aamiaistilaisuudessa. Digitaalisia palveluita koskeva saavutettavuusdirektiivi astuu voimaan jo syyskuussa.

”Suomessa 1,5 miljoonan ihmisen arvioidaan hyötyvän siitä, että verkkopalvelut on tehty saavutettaviksi. Kuinka moni on esimerkiksi auttanut vanhempiaan käyttämään erilaisia verkkopalveluita?” kysyi asiakkuusjohtaja Heini Malin avauspuheenvuorossaan H+K:n järjestämässä aamiaistilaisuudessa.

Tilaisuus kokosi joukon viestinnän ammattilaisia keskustelemaan saavutettavuudesta perjantaiaamuna 14.6. Helsingin Ludviginkadulle.

Euroopan unionin laajuinen direktiivi edellyttää,  että digitaaliset palvelut ovat saatavilla kaikille mahdollisista rajoitteista huolimatta. Rajoitteita voi olla esimerkiksi näössä, kuulossa tai kielen ymmärtämisessä.

”Kyse voi olla lukihäiriöstä tai siitä, että suomi ei ole äidinkieli. Haasteet voivat olla myös motorisia tai teknisiä”, Malin kertoi.

Asiakkaat löytävät helppokäyttöisen palvelun

Saavutettavuus ei kuitenkaan koske vain ryhmiä, joilla on rajoitteita. Kun palvelu on saavutettava, sitä on mukavampi käyttää ja se myös näkyy paremmin hakukoneissa.

”Jos verkkopalvelu tai mobiilipalvelu on helppokäyttäinen ja turvallinen, asiakkaat löytävät sen”, sanoi Nordean Suomen viestintäjohtaja Kati Tommiska.

Tommiska on pohtinut saavutettavuutta paljon, kun pankkipalvelut ovat siirtyneet nopeasti ensin verkkoon ja verkosta mobiiliin.

Ensimmäinen deadline jo syyskuussa

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden lisäksi muun muassa pankkeja ja vakuutusyhtiöitä sekä vesi-, liikenne– ja postiyrityksiä.

”Jos on esimerkiksi uudistamassa verkkosivujaan, kannattaa saavutettavuus huomioida heti, koska deadline on pian. Uusien viranomaisten sivustojen pitäisi olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia jo tänä syksynä”, sanoi H+K:n asiakkuusvastaava Tiina Valkia.

Erottuuko teksti tarpeeksi taustastaan?

Olennaisinta saavutettavuudessa on, että käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedon helposti. Selkeän yleiskielen lisäksi saavutettavuutta tukee selkeä sivurakenne, värit ja graafiset elementit.

Antti Rasi Into-Digitalista kertoi puheenvuorossaan, että saavutettavuuden 4 periaatetta ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus eli se, että tieto on käytettävissä eri päätelaitteilla.

”Tekniikan avulla ei voi ratkaista kielen ymmärrettävyysongelmia, mutta voi varmistaa sen, että palvelua voi käyttää myös vanhemmilla ja hitaammilla laitteilla tai pienemmillä kännykänruuduilla”, Rasi havainnollisti.

Toisinaan tekniset käytettävyyshaasteet saattavat johtua siitä, että nettisivu on rakennettu visuaalisuuden ehdoilla.

”Käytännössä visuaalisuus ja saavuttavuus eivät kuitenkaan kilpaile keskenään. Saavutettava palvelu voi hyvin olla samaan aikaan sekä visuaalisesti näyttävä että näkövammaisen luettavissa”, Rasi kertoi.

Oman sivuston saavutettavuutta voi arvioida muun muassa katsomalla, erottuuko teksti tarpeeksi taustastaan ja kokeilemalla, voiko sivustoa selata ilman hiirtä.

Kukaan ei saa jäädä jälkeen

Kun sivustosta on tehty saavutettava, työ ei ole ohi.

”On tärkeää huolehtia, että ihmiset, jotka ylläpitävät sivua, pitävät osaamisensa saavutettavuudesta ajan tasalla”, huomautti Tiina Valkia.

Nordean Kati Tommiska muistutti, että on koko yhteiskunnan asia pitää huolta siitä, että kukaan ei jää jälkeen.

”Saavutettavuus ja esteettömyys ovat tärkeitä, koska maailma ei mene enää taakse päin. Pidetään kaikki toimijat yhdessä huolta siitä, että kukaan ei putoa kehityksestä pois.”

Mikä saavutettavuusdirektiivi?

  • Euroopan unionin direktiivi edellyttää, että digitaaliset palvelut ovat saatavilla kaikille ihmisille mahdollisista rajoitteista huolimatta.
  • Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset astuvat voimaan asteittain.
  • Jos sivusto on julkaistu 23.9.2018 jälkeen, sivuston on oltava saavutettavuusvaatimusten mukainen 23.9.2019 mennessä
  • Jos sivusto on julkaistu ennen 23.9.2018, sen on oltava saavutettavuusvaatimusten mukainen 23.9.2020 mennessä.
  • Mobiilisovellusten on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 mennessä.

Katso tallenne tilaisuudesta täältä.

Haluatko kuulla lisää saavutettavuuspalveluistamme?