Mullistavista teknologioista pitää puhua ja viestiä rehellisesti ilman liioittelua

Hiljattain kansainvälinen ryhmä fyysikoita onnistui kvanttitietokoneen avulla tekemään jotakin, mikä tähän mennessä on ollut mahdollista vain tieteiselokuvissa: kääntämään ajankulun. Tutkijat onnistuivat palauttamaan kvanttitietokoneen tilaan, jossa se oli ollut vain hetkeä aiemmin. Onko ajan kulku nyt siis mahdollista kääntää takaperin? Vai oliko kokeen todellinen merkitys lopulta melko pieni?

Emme ehkä osaa vielä arvioida sitä, onko ajan kulku käännettävissä. Pelkkänä ajatuksena ajankulun kääntäminen on samanaikaisesti houkutteleva ja pelottava ajatus. Koe kertookin enemmän siinä esiintyvän kvanttitietokoneen mahdollisuuksista, kuin nykyisistä sovelluksista.

Tavallisten tietokoneiden perusta on bitti, jonka arvo voi olla joko 0 tai 1. Tietokoneet laskevat biteistä koostuvia yhtälöitä yksittäin, kronologisessa järjestyksessä. Kvanttitietokoneiden teknologia perustuu puolestaan niin kutsuttuihin kubitteihin. Biteistä poiketen kubitit voidaan järjestää erityisiin tiloihin, jolloin niiden arvo on jonkinlainen sekoitus sekä ykkösiä että nollia.

Kvanttitietokoneiden luomien yhtälöiden kautta ei välttämättä saa suoria kyllä- tai ei-vastauksia. Sen sijaan kvanttitietokoneiden mekaniikka laskee todennäköisyyksiä sille, että vastaus on oikein. Hyvin yksinkertaistetusti sanottuna kvanttitietokone kykenee siis laskemaan yhtälöitä samanaikaisesti, jolloin laskentanopeus nopeutuu äärimmäisen paljon.

Kvanttitietokoneiden laskentatehoa voi hyödyntää esimerkiksi lääkekehityksessä tai tarkempien simulaatioiden, esimerkiksi ilmakehämallinnusten, rakentamisessa. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa kvanttilaskennan avulla mallinnetaan ilmastonmuutosta.

Kvanttitietokoneiden kohdalla puhutaan kuitenkin useammin sen luomista uhista etenkin tietoturvaan liittyen. Kvanttitietokoneiden avulla nykyisin kehittyneinä ja turvallisina pidetyt suojaukset voitaisiin murtaa sekunneissa. Salasanojen murtamiseksi tietokoneet tyypillisesti kokeilevat eri kirjain- ja numeroyhdistelmiä niin kauan, että jokin yhdistelmistä tärppää. Väsytyshyökkäykseksi (englanniksi brute forcing) kutsutun tekniikan tehokkuus riippuu kuitenkin siitä, kuinka monimutkainen salasana on kyseessä.

Ainakin teoriassa kvanttitietokone kykenee murtamaan minkä tahansa salasanan sen pituudesta ja monimutkaisuudesta riippumatta, jopa hetkessä. Joidenkin teorioiden mukaan edes murtovarmoina pidetyt lohkoketjutkaan eivät välttämättä ole immuuneita kvanttitietokoneille. Näiden teorioiden käydessä toteen saattaisivat nykymuotoiset tietoturvajärjestelmämme osoittautua täysin turhiksi.

Riippumatta kvanttitietokoneiden tuomista riskeistä on niiden kehityksen taustalla kuitenkin pyrkimys tuottaa konkreettisia hyötyjä. Yritysten kannalta kvanttitietokoneiden avulla voitaisiin esimerkiksi luoda tai simuloida kokonaan uusia teknologioita tai materiaaleja, jotka lyhentäisivät huomattavasti aikaa ja rahaa vievää tuotekehitysprosessia.

Jos kvanttitietokoneilla pystytään rikkomaan suojauksia, ei ole mitenkään epätodennäköistä, että niitä voidaan käyttää myös yhä parempien suojausten rakentamiseen: monet yritykset, kuten Google, ovatkin jo alustavasti kokeilleet suojauksia, jotka ovat immuuneja kvanttitietokoneille. Kvanttitietokoneita kehittävät tahot ovat toistaiseksi pääasiassa valtavia kansainvälisiä suuryrityksiä tai tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Suomessa kvanttitietokone löytyy tällä hetkellä vain Aalto-yliopistolta.

Toistaiseksi ajankulun kääntäminen ja salasanojen muuttuminen turhaksi auttaa vähintäänkin luomaan huomiota herättäviä otsikoita. Väärien mielikuvien välttämiseksi keskusteluissa kannattaisi kuitenkin puhua muustakin kuin pelkästä uhista.

Kvanttitietokoneiden kaltaisista monimutkaisista teknologioista täytyy puhua rehellisesti ja ilman liioittelua, välttäen sensaationaaliset väitteet niiden luomista uhista tai mahdollisuuksista.

Tässä viestinnän tekijöillä ja viestintätoimistoilla on tärkeä rooli. Miten tuomme keskusteluun oikeita asiantuntijoita, näkemyksiä ja realistisia visioita? Miten pidämme huolen, että tärkeistä asioista puhutaan rehellisesti? Viestinnän ammattilaisten rooli ja vastuu monimutkaisten asioiden tulkkina korostuvat entisestään tulevaisuudessa teknologisten murrosten kiihtyessä entisestään.