Yritysviestinnän ammattilaiset, erityisesti yhtiön sisällä työskentelevät, ehtivät harvemmin tarkastelemaan toimialaansa oman yrityksensä liiketoiminnan ulkopuolella. Vaikka selkeä käsitys suunnasta on ensisijaisen tärkeää jokaiselle johtajalle, pidemmän aikavälin tulevaisuudennäkymät jäävät harmillisen usein senhetkisen suhdannejakson, tai peräti työpäivän, tavoitteiden varjoon. Tämän haasteen valossa haastattelimme yritysviestinnän johtajia ja asetimme tähtäimen tulevaisuuteen – siihen, miten makrotalous, demografiset muutokset sekä poliittinen epävarmuus tulevat muokkaamaan yritysviestintää tulevaisuudessa.

Syksyllä 2017 H+K:n kokeneimmat neuvonantajat Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa kävivät keskusteluja yli 20 kansainvälisen suuryrityksen viestintäjohtajan kanssa heidän organisaationsa tulevaisuudesta. Keskustelut käytiin anonyymisti, jotta osallistujat saattoivat puhua liiketoiminnan haasteistaan ja tavoitteistaan mahdollisimman avoimesti. Niissä paneuduttiin yritysviestinnän tulevaisuudennäkymiin seuraavan viiden vuoden aikana aina vuoteen 2023 saakka.

Keskusteluiden osallistujat edustivat laajaa kirjoa yrityksiä Fortumista General Electriciin, Nokiasta Novartikseen ja Dow Jonesista Statoiliin. Vastaajien näkemyksissä yritysviestinnän funktiosta toistuivat kuitenkin samat viestit: viestintäjohtajien ja koko viestinnän funktion rooli tulevat korostumaan yritysten strategiassa, kun analytiikkaan pohjautuva osaaminen ja datalähtöinen sisäinen konsultointi monipuolistuvat. Moni haastatelluista näkee tekoälyn roolin yritysviestinnässä kasvavan, vaikka sen mahdollinen merkitys etsii yhä muotoaan.

”Ei ole yllättävää, että dataan pohjautuvan tiedon soveltaminen yritysviestinnässä nousi esiin yhtenä tärkeimmistä tekijöistä seuraavan viiden vuoden aikana”, totesi yksi projektin vetäjistä Sara Jurkowsky. ”Yllättävää oli kuitenkin se, että monet viestinnän ammattilaiset lähestyvät dataa yhä siilojen, kuten esimerkiksi brändi- ja yleisötutkimuksen tai sosiaalisen median kuuntelun kautta. Datasta ammentava tehokas kuuntelu, mittaaminen ja markkinatutkimus tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden neuvoa heidän sisäisiä asiakkaitaan ja sidosryhmiään entistä syvällisemmin.”

Eräs osallistujista totesi: ”Elämme erittäin nopeasti muuttavassa ja arvaamattomassa toimintaympäristössä. Nopeus ja kyky asettaa asiat tärkeysjärjestykseen tulevat olemaan avainasemassa. Voittajia tulevat olemaan ne, jotka pysyvät vauhdissa mukana.”

H+K jatkaa keskustelua yritysviestinnän tulevaisuudesta asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa ympäri maailmaa. Tarkastelemme niin osaamisen ja teknologian kuin geopolitiikan vaikutuksia yritysviestintään.

Lue raportti viestintäjohtajien kanssa käydyistä keskusteluista alla.

Corporate Communications Horizon by Hill and Knowlton Strategies on Scribd