Muutos on pysyvä olotila ja jokaisen meistä tulee huolehtia siitä, että pysymme kehityksessä mukana. Tai tarkalleen ottaen jopa askeleen edellä. Se tarkoittaa sekä itsensä omaehtoista kehittämistä että kouluttautumista ja vieläpä ihan omalla ajalla, ei aina työnantajan ”määräämänä”.

Yksi yhteinen piirre konsulteille onkin uteliaisuus

Konsultilla on aina tuntosarvet pystyssä, ja yksi yhteinen piirre konsulteille onkin uteliaisuus. Kun tarkkailee ympärillä tapahtuvia muutoksia, olipa kyse sitten trendeistä tai teknologiasta, pitää olla hereillä ja valmis oppimaan uutta – koko ajan.

Työskentely kansainvälisessä yrityksessä tuo mukaan omat mausteensa, kun eri maissa toimitaan eri tavalla. Aikaerojen takia yhteyttä kollegoihin pidetään pääasiassa sähköpostin välityksellä, puhelimitse ehkä harvemmin. Piristäviä ovat Skype- tai Teams-palaverit, joissa näemme kollegoiden profiilikuvat ja todellakin tiedämme, miltä tuhansienkin kilometrien päässä oleva kollega näyttää!

H+K:ssa kaikilla työntekijöillä on oikeus ja jopa velvollisuus osallistua kansainvälisiin koulutuksiin. Yhdestä viiteen päivää kestäviin koulutuksiin on tänäkin vuonna osallistunut toistakymmentä työntekijäämme. Pari juuri koulutuksessa käynyttä kollegaa kertoo alla kokemuksistaan.

Koulutusten hyödyt ovat moninaiset. Ensinnäkin ne tekevät H+K:sta yhtenäisemmän, todellisen verkoston, jossa palvelutaso on sama, olitpa asiakkaanamme missä päin maailmaa tahansa. Toinen näkökulma on sisäinen verkostoituminen ja kontaktit. Niin kuin missä tahansa ihmisten välisessä kanssakäymisessä, on paljon helpompi toimia ihmisen kanssa, jonka olet tavannut.

Ja nyt niihin luvattuihin kokemuksiin.

Kantapään korkeakoulu

Mari palasi juuri intensiivisestä koulutuksesta, jossa käytiin läpi asiakastyötä ja viestinnän suunnittelua. Koulutuksessa hienointa oli oppia uusia työskentelytapoja sekä jakaa kokemuksia erilaisista asiakkuuksista. Oli kiinnostavaa huomata kuinka viestinnän keinot ovat universaaleja ja viestinnän toimenpiteet hyvin samanlaisia maasta riippumatta.

Salla syventyi omassa koulutuksessaan siihen, miten parhaat tiimit muodostuvat ja miten erilaisten tiimiroolien yhdistelmillä päästään parhaisiin lopputuloksiin. Jokainen 40 koulutettavasta hahmotteli omaa tiimirooliaan, sen ominaispiirteitä sekä kehittymisen edellytyksiä. Simuloinneilla testattiin omaa näkemystä itsestä muiden näkökulmaan – etenkin johtajuuden osalta.

Molempien koulutusten parhainta antia oli omista ja muiden onnistumisista ja virheistä oppimisen ohella tutustuminen kansainvälisiin kollegoihin Kazakstanista Etelä-Afrikkaan. Maailmanlaajuisesti toimivien asiakkaiden kanssa työskennellessä maantieteellisesti kattava H+K-verkosto on paitsi valtava voimavara myös verraton hauskuuttaja. Vai mitä sanotte kollegasta, joka lähtee säkkipimeässä pyöräretkelle Hollannin maaseudulle ilman pyörällä ajamisen taitoa tai toteaa suomalaisen love metal -musiikin pelastaneen hänen elämänsä?