Palasin kolmen leikkipuistovuoden jälkeen työelämään. Kyllä kuumotti. Kolme vuotta on pitkä aika, mediakentän aaltoillessa ja markkinointiviestinnän ponnistellessa toinen toistaan suurempia loikkia digitalisaation suosiollisella avustuksella. Millaisena työ, jonka hyllylle jätin, näyttäytyisi tänä päivänä?

Puoli vuotta paluuni jälkeen voin jo reflektoida – yksi asia todella on olennaisesti muuttunut, mutta se ei liity päivittäisen tekemisen sisältöön tai kauhukuviini asiantuntemuksen murenemisesta. Se liittyy tekemisen tapaan. Työ nimittäin joustaa uudella tavalla, eikä ole entiseen malliinsa paikkasidonnaista.

Poissa ollessani teknologia ja tapakulttuurin muutos ovat tehneet etätyöstä hyväksyttävää, ihanan tavanomaista ja kas – jopa vahvuuden työnantajamarkkinoilla!

Kun kolme vuotta sitten virtuaalipalaveri pidettiin yleisimmin toisessa maassa istuvan tiimin tai kollegan kanssa, nyt sisäisissä palavereissa on joku aina mukana langalla Skypen kautta tai puheenpitäjän pöydälle hivutetaan kännykkä. ”Täs on Mikko.”

Kesäkuussa H+K Helsingin toimistolla teetetyn kyselyn* mukaan suurimmat syyt etätyöhön ovat työn ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen sekä keskittyminen ja työrauha.

Ihmisille kyse on elämänlaadusta

Omassa organisaatiossani yli 80 % työntekijöistä tekee etätöitä. Suurin osa päivää tai kahta viikossa, kotikonttorilla, mutta onpa yksi vuoroviikoin Kuopiossa ja toinen täysin lontoolaistunut. Häntä näemme siis etätyöpäivinään, Helsingissä.

Kesäkuussa Hill+Knowlton Strategiesin Helsingin toimistolla teetetyn kyselyn* mukaan suurimmat syyt muualla kuin toimistolla työskentelyyn ovat työn ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen sekä keskittyminen ja työrauha. Etätyö säästää vastaajien aikaa keskimäärin 2 tuntia viikossa.

”Kolme alakouluikäistä lasta ja reissutöitä tekevä puoliso on toisinaan hankala yhtälö – etätyö mahdollistaa paremman läsnäolon lasten arjessa ja vapauttaa työmatka-aikaa muulle tekemiselle”, toteaa kollega.

”Mahdollisuus ja kannustus etätyöhön sopivissa kohdissa osoittaa minulle, että työnantaja luottaa minuun. Itse taas haluan käyttää tuota mahdollisuutta onnistuakseni paremmin työssäni. Paikkajoustava työ lisää hallinnan tunnetta”, kertoo toinen.

Suomi on EU:n kärkimaita etätyötilastoissa

Pidämme vauhdin yllä muiden Pohjoismaiden ja Hollannin kanssa.

”Etätyöskentelyluvut ovat viime vuosina olleet kasvamaan päin. Sellaisillakin aloilla joilla ei ennen edes kuviteltu etätöitä voitavan tehdä, esimerkiksi puhelin- ja asiakaspalvelutyö, vakuutusala, hoiva-ala ja terapiatyö on osin saatu etätyön piiriin”, kertoo Anna Kokko Väestöliitosta.

”Etätyön käyttöönottoa hidastaa usein johdon epäilevät asenteet tai epäluottamus muualla kuin konttorilla tapahtuvaa työntekoa ja tehokkuutta kohtaan. Joskus esteenä on myös haluttomuus tarvittaviin etätyövälineisiin tai esimerkiksi tietoturvaan.”

Hill+Knowlton Strategies Helsingin kyselyssä suurimmiksi esteiksi muualla kuin toimistolla työskentelyyn mainitaan puolestaan huonommat työkalut ja ergonomia sekä työroolin ja työtehtävien luonne. Jälkimmäinen painottuu etenkin esimiesten vastauksissa.

Erinomainen palvelu ei ole paikkasidonnaista

Paikkajoustava työkulttuuri vaatii onnistuakseen yhteistyötä ja avunantoa – kollegaa tuurataan tarvittaessa. Se vaatii läpinäkyvyyttä ja tavoitettavuutta. Ja kuinka ollakaan, se vaatii myös säännöllistä ja sovittua läsnäoloa, jotta emme aivan etäänny toisistamme. Tekemisen taustalla on aina paikasta riippumatta timanttinen palvelukulttuuri.

Etätyön onnistumisen muistilista:

  • Asiakaspalvelu on ensisijaista, sijainti toissijaista
  • Kollegio joustaa ja tuuraa toisiaan tarvittaessa
  • Ohjeet etätyölle on kommunikoitu
  • Oma kalenteri on ajan tasalla ja kollegan tutkailtavissa
  • Itsensä johtaminen – läppäri on myös osattava sulkea ja ajatushautomo laittaa kiinni
  • Työyhteisö on välillä myös kasassa, kuten meillä joka toinen perjantai

Eräänäkin talvilomaviikon maanantaina puhun päivän viimeistä puhelua kävellessäni bussilta päiväkodin pihaan. Sovin Skype-palaverin seuraavaksi aamuksi ja lähetän kalenterikutsut osallistujille. Läppäri matkustaa repussa. Aamulla ei ole kiire lumitöihin, eikä bussille. Hipsin villasukissa kahvinkeittimelle ja ryhdyn hommiin, keittiön pöydän ääressä.

Paula Sonne
Hill+Knowlton Strategies Finland

*Kyselyyn vastasi puolet toimiston noin 40:stä työntekijästä.