Mistä on kestävä kumppanuus tehty? Ei etanoista ja sammakoista eikä edes sokerista ja kukkasista. Vahvan asiakassuhteen ytimessä on luottamus, asiakastuntemus ja strateginen ajattelu.

Hyvä kumppani toimii kuin osa asiakasyritystä: kokee sen tavoitteet omikseen, tunnistaa sen haasteet ja tekee parhaansa sen menestyksen eteen
– Peter Aho, toimitusjohtaja, Administer

Varsin monella toimialalla uusien asiakkaiden houkutteluun panostetaan niin täysillä, että vanhat asiakkaat saattavat jäädä oman onnensa nojaan. Tarjouksia, alehintoja ja kaupanpäällisiä lupaamalla voi toki saada uutta myyntiä, mutta siitä ei ole kovin pitkäaikaista iloa, jos vanhat asiakkaat samalla kaikkoavat eivätkä uudetkaan pysy mukana tarjoushinnat hyödynnettyään. Todellisen kumppanuuden rakentaminen, vahvistaminen ja vaaliminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja omistautunutta otetta.

Jos haluaa luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita, on annettava mitä lupaa – ja mielellään vielä vähän enemmän. Luottamus on ansaittava ja on myös oltava jatkuvasti sen arvoinen. Pettynyt asiakas kääntää varsin nopeasti katseensa seuraavaan kumppaniehdokkaaseen. Myyntitilanteessa on turha tarjota kuuta taivaalta euronkuvat silmissä vilkkuen, jos ei sitten pystykään sitä toimittamaan.

Hyvä viestintäkumppani näkee työnsä osana kokonaisuutta. Miten tämä tiedote, kampanja tai suunnitelma tukee asiakkaan liiketoimintaa? Jotta kysymykseen voi vastata, on ensin tunnettava asiakas  kunnolla. On sukellettava liiketoimintaan ja sen periaatteisiin, toimintatapoihin, arvoihin, visioon ja missioon, asiakaskuntaan ja sen tarpeisiin. Kun tietää ja ymmärtää mitä asiakas tekee ja miksi, voi tukea ja konsultoida huomattavasti vahvemmalta pohjalta.

Syvällinen asiakastuntemus asettaa viestinnän kontekstiin. Viestinnällä on aina jokin tarkoitus, ja sen tulisi olla sidoksissa asiakkaan strategisiin tavoitteisiin. Peilaamalla toimintaansa yhtiön strategiaan viestintäkonsultti varmistaa, että tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan.  Näin saadaan aikaan vaikuttavaa ja tuloksellista viestintää. Strategian tunteminen auttaa näkemään, miten asiakasta voisi auttaa menestymään, jolloin voi tarjota sellaistakin apua, jota asiakas ei ehkä itse huomaa pyytää.

”Hyvä kumppani toimii kuin osa asiakasyritystä: kokee sen tavoitteet omikseen, tunnistaa sen haasteet ja tekee parhaansa sen menestyksen eteen”, sanoo asiakkaamme, taloushallinnon asiantuntijayritys Administerin toimitusjohtaja Peter Aho.

Tähän pyrimme, joka päivä.