Etävalmennukset


Takaisin

Yrityksillä ja muilla organisaatiolla on ollut kova tarve siirtää toimintaansa digitaaliseksi fyysisten kontaktien vähennyttyä lähes olemattomiksi koko maailmaa koskettaneen koronaviruspandemian takia. Tarvittavista taidoista ja toimintamalleista huolehtiminen on elintärkeää organisaatioiden toiminnalle. Organisaatioiden täytyy sopeutua nopeasti ja löytää uusia keinoja edustaa itseään tehokkaasti tavalla, joka on myös tilanteeseen sopiva ja mieleenpainuva.

Oli kyseessä sitten mediahaastattelu Microsoft Teamsin välityksellä, virtuaalinen tapahtuma tai henkilöstön tiedotustilaisuus, meiltä saa tukea niin käytännön järjestelyihin kuin tapahtumaan tai haastatteluun valmistautumiseen. Kokeneet asiantuntijamme toteuttavat myös erilaisia etävalmennuksia ryhmille ja yksilöille kaikenlaisiin tarpeisiin.

Etämediavalmennuksemme auttavat valmistautumaan ja suoriutumaan mediahaastatteluista Teamsin, Zoomin ja muiden sovellusten välityksellä. Valmennus voidaan järjestää henkilökohtaisesti tai pienissä, 2–3 henkilön ryhmissä. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota muun muassa vakuuttavaan esiintymistapaan, toimittajasuhteiden rakentamiseen, toimittajien roolin ja tavoitteiden ymmärtämiseen, omien ydinviestien rakentamiseen sekä haastattelujen antamiseen vakuuttavasti tietokoneen tai puhelimen välityksellä. Koulutus sisältää käytännön haastatteluharjoituksia, jotka kuvataan ja katsotaan läpi palautteenannon yhteydessä.

Esityksen pitäminen virtuaalisesti voi olla haastavaa rutinoituneillekin puhujille. Kokeneet kouluttajamme auttavat tuomaan esitykseen kiinnostavuutta ja eloa, joka välittyy myös ruudun toiselle puolelle. Pienryhmissä tai yksilötason tapaamisissa autamme myös muotoilemaan esityksestä visuaalisesti vangitsevan. Lisäksi autamme kiteyttämään ydinviestit ja suunnittelemaan esitykselle oikean rakenteen ja kulun. Asianmukaisen kielen ja äänensävyn lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös oikeanlaisia hengitystekniikoita äänenhallintaan.

Virtuaalisissa tapaamisissa on tärkeää suunnitella tapaamisen sisältö ja kulku etukäteen, huolehtia tapaamisen aikatauluttamisesta sekä valita tapaamiselle oikeanlainen formaatti ja alusta. Asiantuntijamme auttavat tapaamisen järjestäjää ymmärtämään yleisöään sekä osallistujien odotuksia ja tavoitteita tapaamiselle. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi tapoja muokata viestejä ja niiden vaikuttavuutta, oikean viestintätyylin valintaa sekä keinoja osallistaa myös vähemmän äänessä olevia osallistujia.

Osallistuminen virtuaalisiin kokouksiin näytön takaa voi tuntua pelottavalta. Tämä koulutus vahvistaa etenkin nuorempien osallistujien luottamusta puhua, taitoa haastaa oikein ja perustella sanottavansa. Johtoryhmätason valmennettavien kanssa keskitymme siihen, miten johtaa, olla läsnä ja vaikuttaa sekä osallistaa kaikki kokoukseen osallistuvat. Tämä kahtena 90 minuutin valmennuksena toteutettava moduuli sopii nuoremmista osallistujista ja johtoryhmän jäsenistä koostuvalle enintään viiden henkilön ryhmälle tai kolmelle johtoryhmän jäsenelle kerrallaan. Se voidaan järjestää myös yksilövalmennuksena.

Tämä koulutus antaa valmiudet ymmärtää kriisinhallinnan ja tiedotusvälineiden periaatteita kriisitilanteessa. Asiantuntijamme käyvät läpi maineenhallintatekniikoita, kuten riskien ja haavoittuvuuksien arviointia. He auttavat ymmärtämään ja priorisoimaan eri sidosryhmiä sekä muotoilemaan lausuntoja kriisitilanteessa. Lisäksi valmentajat jakavat kriisiviestinnän keskeiset vinkit siitä, mitä tehdä ja olla tekemättä kriisin iskiessä.

Tässä valmennuksessa autamme johtajia kehittämään omaa johtamistyyliään ja lisäämään vaikutusvaltaansa. Asiantuntijamme opastavat omaksumaan digitaalisen liiketoiminnan viestintätaitoja, mukaan lukien sosiaalisen median ja kriisiviestinnän hallinta. Lisäksi he neuvovat, miten kirjoittaa kiinnostava puhe ja esiintyä vaikuttavasti virtuaalisissa kokouksissa. He kertovat parhaat vinkit ja tekniikat median kohtaamiseen sekä selkeään ja luottamusta herättävään sijoittajasuhdeviestintään.

Nämä valmennusmoduulit on suunniteltu valmentamaan johtajia viestimään empaattisesti haastavina aikoina. Moduulit käsittelevät erilaisten persoonallisuustyyppien ymmärtämistä sekä sitä, miten määritellään paras tapa viestiä, informoida ja olla yhteydessä näihin ryhmiin inhimillisellä tavalla.

Empatiavalmennuksen moduuli antaa johtajille valmiuksia tunnistaa muiden tunteita ja samaistua niihin, kehittää tarvittavia ihmissuhdetaitoja, hallita tunteitaan, kuunnella aktiivisesti ja reagoida rakentavasti konflikteissa.

Myötätuntoisen viestinnän moduuli tarjoaa johtajille valmiuksia ymmärtää myötätuntoisen viestinnän keskeiset elementit: mitä tarkoittaa olla myötätuntoinen ammatillisessa ympäristössä, miten osoittaa myötätuntoista johtajuutta ja miten esittää yrityksen arvot ja kulttuuri myötätuntoisesti myös silloin, kun suuri yleisö näkee yrityksen kriittisesti.

Henkisen hyvinvoinnin moduuli auttaa johtajia tunnistamaan työntekijöiden kuormittuneisuuteen tai mielenterveyteen liittyviä oireita sekä tarjoaa tekniikoita mielenterveydestä huolehtimiseen ja ihmisten tukemiseen epävarmoina aikoina.

Toimialat

H+K tarjoaa syvällistä toimialatuntemusta ja erikoisosaamista. Ymmärrämme asiakkaidemme toimintaympäristöä ja tiedämme, miten sitouttaa heidän yleisönsä.
Lue lisää

Tuotteet

Työmme pohjautuu syvälliseen datan ja analytiikan hyödyntämiseen, luovaan ideointiin ja vaikuttavaan tarinankerrontaan.
Lue lisää