Better Impact™


Takaisin

Vastuullisuus + kestävä kehitys

Autamme organisaatiotasi jättämään paremman jäljen maailmaan.

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa.

Sääntely

Nopeasti muuttuva globaali sääntely-ympäristö.

Sijoittajat

”Ilmastonmuutos on BlackRockin asiakkaiden selkeästi suurin huolenaihe ympäri maailman.”

BlackRock letter, 2020

 

Yhteiskunta

Sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon vaikutus yhteisöihin globaalisti.

Politiikka

Vaihtelevat poliittiset virtaukset ja niistä johtuvat haasteet.

Inhimillisyys

Globaalin aktivismin ja kannanottojen lisääntyminen.

Ympäristö

Elinympäristömme suojelu on kaikkien vastuulla  – myös yritysten.

Teemme asiakkaidemme kanssa vastuullisuustyötä ja -viestintää, joka varautuu tulevaan, rakentaa mainetta ja luo kasvua.

Keiden kanssa työskentelemme?

Teemme työtä yhdessä organisaatioiden kanssa, jotka haluavat tehdä asiat paremmin. Tärkeintä on aito halu toimia oikein ja ryhtyä sanoista tekoihin.

Osaamisalueemme

Ympäristöasiat laajasti

Säätiöt + hyväntekeväisyys

Monimuotoisuus + osallisuus

Järjestöyhteistyö

Katastrofiapu + humanitäärinen apu

Toimitusketjut

Sidosryhmädialogi

ESG-kokonaisuudet

Lähestymistapamme

Autamme asiakkaitamme jättämään paremman jäljen maailmaan. H+K:n Better Impact™ -palveluvalikoima on monipuolinen. Kuinka voimme olla avuksi juuri teille?

Data + Analytiikka

Analyysit + sparraus

Benchmarkit

Better Impact™ Scorecard

Sidosryhmäkartoitukset

Olennaisuusmäärittely

Data + Analytiikka

Vastuullisuusstrategian/ lähetysmistavan luominen

Tavoitteelliset ja mitattavat vastuullisuusohjelmat

Käyttäytymistieteeseen perustuvat muutosohjelmat

Viestien luominen + testaus

Haastavien teemojen hallinta ja kriisivalmiudet

Tukeminen + lahjoituskohteet

Mediasuhteet

Sidosryhmäsuhteet

Ajatusjohtajuus

Johdon näkyvyys + profilointi

Sijoittajasuhteet ja ESG-asiat

Luovan + digitaalisen osaamisen kehittäminen

Kumppanuudet + yhteistyöhankkeet

Testaaminen + kokeilut

Vastuullisuusraportointi

Kolmansien osapuolten arvioinnit, indeksit ja listaukset

Viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi

Lisätietoa Better Impact™ -palveluistamme saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Jami Taipalinen

Director, Corporate Affairs and Sustainability

Töitämme

Our Better Impact™ news + insights

Toimialat

H+K tarjoaa syvällistä toimialatuntemusta ja erikoisosaamista. Ymmärrämme asiakkaidemme toimintaympäristöä ja tiedämme, miten sitouttaa heidän yleisönsä.
Lue lisää

Tuotteet

Työmme pohjautuu syvälliseen datan ja analytiikan hyödyntämiseen, luovaan ideointiin ja vaikuttavaan tarinankerrontaan.
Lue lisää