Wärtsilä: Sytytä digitaalinen sydän – Wärtsilän digitaalisen transformaation muutosviestintä

Wärtsilän älykäs teknologia mahdollistaa kestäviä yhteiskuntia. Yhtiö toimittaa älykästä teknologiaa ja kokonaiselinkaariratkaisuja merenkulku- ja energiamarkkinoille.

H+K Helsinki sai Wärtsilältä tehtäväkseen vauhdittaa digitaalista transformaatiota globaalisti. Vastasimme asiakkaan kolmeen päähaasteeseen:

  1. Kuinka muuttaa 185-vuotiaan yrityksen kellotaajuutta?
  2. Miten tehdä uudesta digitaalisesta strategiasta ymmärrettävä ja todentuntuinen?
  3. Miten saada 18 000 wärtsiläläistä sitoutettua yhtiön digitaaliseen muutokseen?

Oli selvää, että muutoksen ytimessä olisivat ihmiset. Ihmisten piti ymmärtää roolinsa ja Wärtsilän odotukset voidakseen osallistua muutokseen. Aluksi määriteltiin käyttäjäpersoonat, tapa puhua, visuaalinen identiteetti ja konsepti, viestit, strategia ja sisäisen viestinnän alustat.

Digital Champions -konsepti luotiin vastaamaan haasteisiin ja kasvattamaan viestintäverkostoa maailmanlaajuisesti. Ajatuksena oli aktivoida ja sitouttaa 500 työntekijää Digital Champions -iskujoukoksi johtamaan muutosta. Tätä tuettiin kahdeksan kuukautta kestävällä viestintäkampanjalla, jossa käytettiin sekä yrityksen kanavia että kohdennettua markkinointia. Projektin aikana testattiin uusia työkaluja, kuten MS Teams -pohjaista “WAI”-chatbotia, ja luotiin suoria ask-me-anything -tilaisuuksia digitaalisen liiketoiminnan johtajan (CDO) kanssa. Yhtiön digitalisaatiotarinaa esiteltiin erilaisten digitaalisten formaattien avulla.

Saksan Münchenissä järjestettiin yhtiön kaikkien aikojen suurin sisäinen tapahtuma, jonne kutsuttiin kaikki Digital Champions -iskuryhmän jäsenet. Tapahtuman ohjelmassa oli keynote-puheenvuoroja, co-creation -tilaisuuksia, esittelyitä sekä uusien digitaalisten alustojen testaamista.

Tulokset:

  • Tapahtuma saavutti tavoitteensa maantieteellisessä ja organisatorisessa tavoittavuudessa. Tapahtumaan tuli osallistujia yhteensä 33 maasta ja kaikilta tehtävätasoilta.
  • Kahdeksan kuukauden pituisen kampanjan jälkeen 98 % Digital Champions -iskuryhmän jäsenistä sanoi, että heidän digitaalinen sydämensä oli syttynyt, ja 64 % sanoi, että heidän käsityksensä digitaalisesta transformaatiosta oli muuttunut.
  • Vuosi tapahtuman jälkeen ympäri maailmaa oli järjestetty kymmeniä Digital Champions -tapahtumia, jotka syvensivät työntekijöiden ymmärrystä digitaalisesta strategiasta. Useita ideoita uusista digitaalisista ratkaisuista on jatkotyöstetty Wärtsilän innovaatioprosessissa.
Sector: Energia + teollisuus
Office: Helsinki

Lisää töitämme