On yleisesti tunnustettu totuus, että datan lähteitä on valtava määrä. Datan hyödyntämisen esteeksi saattaa muodostua jo se, ettei hoksaa, mistä kaikkialta dataa voi kerätä. Hyödynnettävää dataa kun on saatavilla esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, koneiden välisestä kommunikaatiosta, toimijoiden välisistä transaktioista, tunnistautumisista, verkkosivuilta ja ihmisten välisestä kanssakäymisestä.

Keskeisestä liiketoiminnasta syntyvä data voi sisältää tietoa muun muassa organisaation asiakkaista, työntekijöistä ja muista sidosryhmistä sekä yrityksen tuotteista, palveluista, taloudesta ja kumppaneista. Vaikka datan merkitys menestyksen taustalla ymmärretään, datan saatavuuden ja sen hyödyntämisen välillä on kurottavaa.

Siksi muutama inspiroiva esimerkki datavetoisesta viestinnästä ja markkinoinnista:

Shutterstock koosti käyttäjiensä miljoonista kuva-, video- ja musiikkihauista luovan suunnittelun trendit. 2020 Creative Trends mallintaa käyttäjähauista tulevan vuoden isot teemat. Lopputulos on upea! Se sai minut miettimään, mitä dataa en huomaa, vaikka se yrittäisi morjenstella aina ohimennessään.

Posti kertoo tietävänsä, milloin ja mihin ihmiset muuttavat ja keitä muuttajat ovat. Posti koosti alkuvuodesta muuttodatastaan yhteenvedon, jonka avulla se markkinoi muuttajapalveluja. Data tuskin kaipasi suurta rikastamista, vaan on jo itsessään vakuuttava maistiainen. (Nimim. muuttolaatikot eteisessä.)

Kestävät elämäntavat -sitoumuksen viestintä nojaa osaltaan sitoumusten edistymisen ja tulosten esittelyyn. Sitoumus2050.fi on verkkopalvelu, jossa organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita. Myös Hill+Knowlton sai olla osa #sitoumus2050 -hanketta.