Mitä eroa on poistolla ja arvonalentumisella? Miksi yhdellä firmalla on raportissaan EBIT, toisella EBITA ja kolmannella EBITDA? Ja mikä ihme on tämä goodwill, kuka on hyväntahtoinen ja ketä kohtaan?

Talouskieli voi olla aiheeseen perehtymättömälle täyttä hepreaa, mutta sillä viestitään hyvinkin tärkeää tietoa esimerkiksi rahoittajille ja sijoittajille. Myös asiakkaat ja potentiaaliset työntekijät voivat arvioida yhtiön vuosi- ja osavuosiraportoinnin perusteella, miten firmalla menee. Fiksusti toimiva yhtiö antaakin riittävää ja selkeää tietoa taloudellisesta tilanteestaan – ja luonnollisesti myös tulevaisuudennäkymistään.

Miten taloudesta sitten kerrotaan selkeästi? Terminologia on oma lukunsa, eikä sitä ole syytä lähteä keksimään uudelleen. Samojen termien käyttö myös helpottaa yhtiöiden vertailua. Jos sanasto on vierasta, vaikkapa piensijoittajaksi mielivä löytää verkosta apua. Esimerkiksi Sijoitustiedon sijoitussanastolla ja Suomen Pankin taloussanastolla pääsee jo alkuun.

Kun sanasto on vaativaa, on rakenteiden selkeys erityisen tärkeää. Muutama perussääntö pätee tässäkin aihepiirissä:

  • Käytä termejä johdonmukaisesti. Älä käytä useita eri synonyymejä samasta asiasta.
  • Turha jargon pois. Mikä tahansa yleisö lukee mieluummin muutoksen aiheuttajista kuin disruption ajureista.
  • Pidä virkkeet ja kappaleet lyhyinä. Lukija pysyy paremmin kärryillä, kun tekstissä on riittävästi pisteitä ja kappalevaihtoja taukopaikkoina.
  • Käytä sivulausetta mieluummin kuin lauseenvastiketta. ”Uudistamme tuoteportfoliotamme vastataksemme paremmin kuluttajien tarpeisiin” on vaikeampi hahmottaa kuin ”Uudistamme tuoteportfoliotamme, jotta voimme vastata paremmin kuluttajien tarpeisiin”.
  • Käytä aktiivista verbiä mieluummin kuin passiivia. ”Teemme jatkuvaa vastuullisuustyötä” on painokkaampi kuin ”Yhtiössä tehdään jatkuvaa vastuullisuustyötä”.

Tyypillisesti taloudellisen raportoinnin kohderyhmä kyllä ymmärtää talouskieltä ja on tottunut lukemaan sitä koukeroineen kaikkineen. Ehkäpä selkeämpi ja lukijaystävällisempi talousviestintä voisi kuitenkin olla se erottautumistekijä, joka kiinnittää sijoittajan huomion ja saa tämän kiinnostumaan yhtiöstä syvemmin.

Talousviestinnän asiantuntijamme osaavat kertoa talouden kiemuroista selkeästi ja kiinnostavasti – jokaiselle kohdeyleisölle. Ota yhteyttä ja kysy lisää!