Sisältö + julkaisut


Takaisin

Mikä on sisältö- ja julkaisustrategia?
Meiltä kysytään tätä usein, ja se voikin tarkoittaa monia eri asioita. H+K:n sisältö- ja julkaisustrategiatiimit pohtivat, kenen kanssa luomme sisältöä, missä muodossa ja mihin kanaviin. Näkemyksemme perustuu ymmärrykseemme yleisöjen käyttäytymisestä, kulttuureista ja kulutustottumuksista.

Kuka?
Tiedämme, milloin kannattaa tehdä brändättyä sisältöä ja milloin yhdistää voimansa esimerkiksi julkaisijan, yhteisön, vaikuttajan tai ajatusjohtajan kanssa. Huolehdimmeyhteistyöstä, hyödynnämme parhaita käytäntöjä ja teemme kumppanuudesta menestyksen.

Mitä?
Tunnemme perinpohjaisesti niin vieraskynät ja artikkelit kuin napakat verkkosisällöt, videot ja puhutun tekstin. Tutustutamme asiakkaamme tuoreimpiin sosiaalisen median formaatteihin ja kerromme, miten ja miksi ne toimivat. Jaamme parhaita käytäntöjä jatkuvasti muuttuvasta mediakentästä ja osoitamme, miksi kaikessa tuotetussa sisällössä on tärkeää noudattaa yhtenäistä visuaalista linjaa.

Missä? 
Asiantuntijamme kertovat miten ja miksi käyttää eri kanavia. Rakennamme maailmanlaajuisia uutishuoneita, sosiaalisen median strategioita, vaikuttajaohjelmia ja monikanavaisia sisältömarkkinointiohjelmia, jotka kattavat kaikki kanavat. Annamme strategisen näkemyksemme maksetusta mediasta ja natiivimainonnasta, neuvomme hakukäyttäytymisen hyödyntämisessä ja näytämme asiakkaillemme kuluttajan matkan kosketuspisteestä toiseen.

Content NEXT
Tiimimme haluaa aina tietää, mitä tulee seuraavaksi. Content NEXT on innovaatioista innostuneiden sisältö- ja julkaisuosaajiemme globaali yhteisö, jonka sydän sykkii sisältöjen ja julkaisujen kehitykselle. He eivät jahtaa trendejä vain niiden itsensä vuoksi, vaan tekevät dataan perustuvia päätöksiä, joita ohjaa erilaisten yleisöjen käyttäytyminen juuri nyt.

Next gen partners – Partneriverkostomme avaa yhteyden julkaisijoihin, yhteisöihin ja kiinnostavimpiin alustoihin. Partneriverkostomme on valmis toimimaan nopeasti heti, kun sitä tarvitaan. Spotifysta TRIBE:en ja amazonista Viceen, me tiedämme kenet kannattaa tuntea ja miten heidän kanssaan kannattaa toimia.

Next gen influence – Globaali vaikuttajaverkostomme tarjoaa teknologia-avusteisesti nopean ja hallitun yhteyden oikeisiin ihmisiin oikeassa paikassa. Luomme yhteyksiä niin omaan, tulevaisuuden ääniä esiin nostavaan osaajajoukkoomme, vakiintuneisiin vaikuttajiin, yritysmaailmaan kuin ruohonjuuritason nano-/mikrovaikuttajiin, sinun tarpeidesi mukaan.

Next gen formats – Sukellamme syvemmälle kuluttajien ja yritysten formaattivalikoimaan ja tutkimme, miksi yksi toimii paremmin kuin toinen. Teemme yhteistyötä kuluttajanäkemyksen asiantuntijoiden kanssa, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kansainvälisen suosituksen toimivimmista formaateista kussakin tilanteessa.

Töitämme

Lue uutisia ja näkemyksiä aiheesta

Toimialat

H+K tarjoaa syvällistä toimialatuntemusta ja erikoisosaamista. Ymmärrämme asiakkaidemme toimintaympäristöä ja tiedämme, miten sitouttaa heidän yleisönsä.
Lue lisää

Tuotteet

Työmme pohjautuu syvälliseen datan ja analytiikan hyödyntämiseen, luovaan ideointiin ja vaikuttavaan tarinankerrontaan.
Lue lisää