Saavutettavuus tarkoittaa erinomaista digitaalista käyttäjäkokemusta. Saavutettavaa palvelua voi käyttää mahdollisimman moni rajoitteista huolimatta, sillä sen lähtökohta on äärimmäisen hiottu sisällöllinen ja tekninen laatu. Laki velvoittaa osaa toimijoista saavutettavuuteen, mutta se on myös hyvä työkalu yhtiön arvojen toteuttamiseksi digitaalisessa ympäristössä.

Saavutettavuuden avulla yhtiö voi vastata yhteiskunnan ja sidosryhmien odotuksiin digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuuden hyödyntämisellä arvot, kuten monimuotoisuus, laatu tai asiakaslähtöisyys heijastuvat yhtiön palvelussa. Koska saavutettavuus parantaa huomattavasti käyttökokemusta ja tiedonsaantia, se on ennen kaikkea sidosryhmien kunnioittamista. Miten?

Asiakkaille saavutettavuus on pääsyä tiedon äärelle mahdollisista näköön, kuuloon, ymmärrykseen tai haastavaan olosuhteeseen liittyvistä rajoitteista huolimatta. Tiedon äärelle pääsevät ikääntyneiden ja erityisryhmien lisäksi työpäivänsä päätteeksi väsyneet, äänekkäässä bussissa istuvat ja kirkkaassa auringonpaisteessa tihrustavat henkilöt. Luottamus toimintaan lisää positiivista mielikuvaa yhtiöstä.

Työntekijät arvostavat työnantajaa, joka vaalii monimuotoisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Erityisryhmien huomioiminen esimerkiksi intranetissä houkuttelee erilaisia kyvykkyyksiä töihin ja edistää uudistumista. Työpaikastaan ylpeä henkilö jakaa tietoa muillekin ja sitoutuu paremmin yhteisiin tavoitteisiin.

Sijoittajille saavutettavuus on selkeää viestintää yhtiön toimintaan liittyvistä olennaisista asioista. Asiakkaiden palvelemiseen panostava yhtiö voi myös olla myös houkutteleva sijoituskohde. Kun yhtiöön liittyvä tieto on ymmärrettävää ja helposti saatavilla, se palvelee sijoittajia ja potentiaalisia sijoittajia sijoituspäätösten tekemisessä. Selkeys ja toimintavarmuus auttavat yhtiön toiminnan arvioinnissa.

Digitaalisten kanavien saavutettavuusremontissa tarvitset sisällöntuotantotaitoja, visuaalista suunnittelua ja ohjelmointitaitoja. Autamme näissä mielellämme! Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Kijoittaja: Lilja Kettunen